Vilkår og Betingelser

Greenland Escape Accommodation

Læs venligst denne korte vejledning til vilkårene for opholdet på Greenland Escape Accommodation, og vilkårene og betingelserne for brugen af denne hjemmeside. Behandlingstiden for online bookinger er op til 8 timer.

 

1. Fortolkning

1.1 I disse forretningsbetingelser forstås ved:

Indkvartering - Enhver af Greenland Escape Accommodation ejendomme;

Kunde - den person, firma eller firma, der foretager en reservation eller opholder sig på indkvartering

Firma - betyder firmaet Greenland Escape

 

2. Anvendelse af vilkår

2.1 Disse vilkår gælder for alle bookinger. Undtaget reservationer hvor en autoriseret repræsentant fra selvskabet har skrevet under på at særlige vilkår og bestemmelser er gældende.

 

2.2 Bekræftelse af en bestilling hos kunden anses for accept af disse vilkår.

 

2.3 Betegnelsen Klient og Gæst skal anvendes ombytligt i Forretningsbetingelserne, og henvisningen til en af dem skal anses for at indeholde henvisning til den anden.

 

3. Priser

3.1 Hotellet forbeholder sig ret til at ændre priserne frem til datoen for booking eller op til 12 uger før ankomst.

 

3.2 Efter disse datoer kan priserne kun ændres for at afspejle en ændring i skattesatserne og de offentlige gebyrer eller af anden grund uden for virksomhedens kontrol, i hvilket tilfælde ændringerne vil blive meddelt kunden. I sidstnævnte tilfælde kan kunden annullere reservationen uden omkostninger.

 

4. Tilgængelighed

4.1 Alle værelser og priser, der tilbydes af virksomheden, er med forbehold for ledig kapacitet.

4.2 Begrænset antal værelser kan udbydes til individuelle priser, pakker eller kampagner, når disse værelser er udsolgt, kan de resterende ledige værelser tilbydes kunden til en højere pris, hvor kunden kræver sådanne værelser.

 

5. Bestilling

5.1 Bestilling skal garanteres for hele opholdet med et kredit- eller betalingskort, ved betaling af depositum eller skriftlig aftale med virksomheden, rejsebureau eller hotelbureau. Fuld forudbetaling er påkrævet inden ankomst til Greenland Escape Accommodation, alle VISA- og Mastercard-typer accepteres som betaling.

 

6. Ankomst og Afrejse

6.1 Værelserne er normalt tilgængelige fra 16:00 lokal tid på ankomstdagen. Virksomheden er dog på ingen måde forpligtet til at gøre værelser til rådighed for kunderne på dette tidspunkt.

 

6.2 Afrejse er kl. 10.00 lokal tid. Sker tjek ud efter kl. 10.00 lokal tid, kan virksomheden opkræve et tillægsgebyr.

 

6.3 Hvor det er muligt, kan kunderne i tider med stor efterspørgsel, når værelset ikke er tilgængelige ved check-in tid, checke ind og benytte alle indkvarteringsfaciliteter, med forbehold af eventuelle regler og begrænsninger på opholdet med hensyn til brugen af sådanne faciliteter, herunder men ikke begrænset til åbningstider, tilsyn med børn og spædbørn mv. mens værelset er ved at blive klargjort.

 

6.4 Kunder, der er opmærksomme på, at de kommer til indkvartering inden kl. 16.00 lokal tid, bør informere indkvarteringen inden ankomst. Imidlertid kan virksomheden ikke garantere at værelser vil være tilgængelige på ankomsttidspunktet før kl. 16.00.

 

7. Aflysninger, ændringer og ikke-ankomster

7.1 Annulleres bookingen op til 14 dage før ankomst, retuneres det betalte beløb.

 

7.2 I tilfælde af aflysning 7 dage før ankomst og hvor bookingen er garanteret, opkræves et gebyr svarende til 50% af prisen på opholdet. Normale betalingsbetingelser gælder for disse gebyrer.

 

7.3 Hotellet forbeholder sig ret til at modregne ethvert beløb, der skal betales ved en sådan annullering mod Kundens kredit- eller betalingskort uden forudgående varsel eller Kundens godkendelse, hvor det er relevant.

 

7.4 I det tilfælde, at boligen ikke af en eller anden grund har det nødvendige antal og typer af værelser til rådighed i henhold til reservationen, forbeholder virksomheden sig ret til at flytte klienten til et alternativ værelse af samme standard på samme sted. De ekstra og rimelige boligudgifter afholdt for tilsvarende indkvartering (kun for den første nat) skal efter virksomhedens skøn betales af virksomheden. Modtagelsen af denne alternative indkvartering af Kunden (som ikke frigiver Kunden fra sin forpligtelse til at udbetale Greenland Escape i forbindelse med reservationen) skal være i stedet for alle andre forpligtelser eller forpligtelser, der udtrykkeligt er udelukket. Kunden erkender, at hverken virksomheden accepterer ethvert ansvar for tab eller skade, som Kunden har lidt eller forårsaget som følge af værelse flytningen.

 

7.5 Et afbestillingsnummer vil blive givet på tidspunktet for aflysning, og dette bør opbevares for fremtidig reference.

 

7.6 Aflysninger for bookinger foretaget online kan ske via Greenland Escape hjemmeside på www.greenland-escape.com. Når reservationen er bekræftet, vil et reservationsnummer blive leveret. Dette skal beholdes for adgang til reservationen i tilfælde af behov for aflysning.

 

8. Betaling

8.1 Afregning i sin helhed, med fradrag af eventuelle forskud, skal foretages inden ankomst til Greenland Escape Accommodation. Hvis en sådan betaling ikke er indsendt, kan betaling med VISA eller Mastercard arrangeres ved check-in med en tillæg på 5% behandlingsgebyr.

 

8.3 Alle VISA og Mastercard accepteres. Checks accepteres ikke. Kredit er kun muligt til virksomheder og med forudgåend accept af Greenland Escape, krediten kan dog til enhver tid tilbagekaldes.

 

8.4 Alle faktura skal betales straks, ved eventuelle forespørgsler vedrørende fakturaen skal Kunden underrette Greenland Escape Accommodation senest 7 dage efter fakturadato, Kundens forpligtelse til at betale alle udestående saldi straks vil ikke blive påvirket.

 

 

9. Børn

9.1 Børn i alderen 15 år og derunder skal ledsages af en ansvarlig voksen til enhver tid for at sikre, at børnenes adfærd er passende for andre gæster i indkvartering.

 

9.2 Efter Greenland Escape accommodation kan børn udelukkes fra visse begivenheder eller kampagner, hvor det anses for uegnet eller uhensigtsmæssigt.

 

10. Værelser til handicappede

10.1 Desværre tilbyder Greenland Escape Accommodation ikke handicapvenlige værelser og faciliteter.

 

11. Hunde og andre kæledyr

 

11.1 Hotellet accepterer ikke kæledyr.

 

12. adfærd

12.1 Virksomheden forbeholder sig retten til at afgører klager fra gæster, vedr. Støj eller anden uhendsigtet adfær fra andre gæster, samt komme med foranstalninger for afhjælpelse af disse.

 

12.2 I tilfælde af manglende overholdelse af forvaltningsanmodninger kan Greenland Escape Accommodation opsige opholdet, stoppe enhver begivenhed med det samme og / eller anmode Kunden om at fraflytte indkvarteringsstedet straks uden at være ansvarlig for nogen tilbagebetaling eller kompensation.

 

12.3 Alle værelser på hos Greenland Escape Accommodation er blevet udpeget som ikke-ryger. Hvis du vælger at ryge på dit værelse forbeholder virksomheden sig ret til at opkræve DKK 2000,00 for at dække udgifterne til rengøring af lokalet og for de forstyrrelser, der opstår.

 

13. Ret til afvisning

13.1 Greenland Escape Accommodation forbeholder sig ret til at nægte en kunde, gæst eller repræsentant adgang til indkvateringen, hvis det ved ankomsten vurderer med rimelighed, at gæsten er påvirket af alcohol eller narkotika, er uegnet klædt eller opfører sig i en truende, voldelig eller ellers uacceptabel måde.

 

14. Diskrimination

14.1 Det er Greenlland Escape Accommodation politik at ikke diskriminere på grund af race, farve, nationalitet, religion, køn, civilstand, alder, etnisk oprindelse eller handicap.

 

14.2 Kunder, deres ansatte, gæster og alle underentreprenører, der er involveret af eller på vegne af Klienten, forventes at overholde denne politik, og Greenland Escape Accommodation kan uden at påtage sig noget ansvar for kunden fjerne enhver person eller personer, der overtræder denne politik.

 

15. Kommentarer og klager

15.1 Eventuelle bemærkninger eller klager vedrørende Greenland Escape Overnatning skal ske til Greenland Escape personale under opholdet, så sagen kan løses straks. Alternativt skriv inden for 7 dage til Greenland Escape Accommodations General Manager.

 

16. Lovbestemte krav

16.1 Greenland Escape Overnatning er underlagt lovpligtig kontrol, herunder brand, licens, underholdning, sundhed, hygiejne og sikkerhed. Disse skal være nøje overholdt af kunderne, deres gæster og repræsentanter.

 

17. Ansvar

17.1 Bortset fra død eller personskade forårsaget af forsømmelsen af Greenland Escape Accommodation er virksomhedens ansvar over for kunden begrænset til prsen på opholdet.

 

17.2 Medmindre Greenland Escape Accommodation er ansvarlig under ovennævnte betingelse 17.1, fralægger Kunden ethvert ansvar og eventuelle krav, procedurer eller skade fra Greenland Escape Accommodation, der opstår eller skyldes booking, begivenhed eller funktion, Kunden, gæster eller enhver udenfor entreprenører af kunden.

 

17.3 Greenland Escape Accommodation er ikke ansvarlig for manglende udførelse i det omfang, at fejlen skyldes nogen faktor ud over dennes rimelige kontrol.

 

17.4 Greenland Escape Accommodation accepterer ikke noget ansvar for kundens personlige ejendom eller sine gæster, medarbejdere, repræsentanter, inviterede eller entreprenører, herunder gaver, seminarer, konferencer, udstillinger eller andet virksomhedspræsentationsmateriale eller andre ting, der er bragt af Klient, dets medarbejdere, Gæster, repræsentanter, inviterede eller entreprenører til hotellet (kumulativt benævnt "kundens ejendom"). Greenland Escape Accommodation kan på Kundens anmodning yde personale til at bistå med at transportere, styre, placere, installere eller oprette (efter omstændighederne) Kundens Ejendom. Greenland Escape Accommodation vil ikke påtage sig ansvaret eller kontrol med sådanne artikler, som forbliver på hotellokaler på ejerens risiko. I et sådant tilfælde anerkender og accepterer Kunden, at Kunden forbliver ansvarlig for Kundens Ejendom og ikke holder Hotel på nogen som helst måde ansvarlig.

 

17.5 Kunden er ansvarlig for eventuelle skader forårsaget i de tildelte rum, inventar, redskaber, inventar og udstyr i sådanne lokaler ved enhver handling, udeladelse, forsømmelse eller forsømmelse af kunden, dets gæster, medarbejdere, repræsentanter, inviterede eller entreprenører og skal på Grønland Escape accommodation på forespørgsel betale det beløb, der kræves for at udbedre eller afhjælpe enhver sådan skade.

 

17.7 Kunder skal straks anmelde tab af eller skade på deres ejendom ved opdagelsen til Greenland Escape Accommodation, og de skal stille sig til rådighed for at hjælpe med eventuelle skades rapporter fra Greenland Escape Accommodation til politiet.

 

17.8 Kunder må ikke komme ind i områder i Greenland Escape Accommodation, der er angivet som lukket for offentligheden. Greenland Escape Accommodation er ikke ansvarlig for død, personskade eller tab eller skade på ejendom, som en kunde og deres gæster har lidt i sådanne områder.

 

18. Tredjeparts ansvar

18.1 Greenland Escape Accommodation accepterer noget ansvar for ydelser, der udføres af tredjeparter til kunderne, selvom sådanne tjenester kan arrangeres af Greenland Escape Accommodation.

 

18.2 Eventuelle krav, skadeserstatning eller erstatning, som Kunden eller deres Gæster måtte pådrage sig (eller enhver, der påberåber sig derunder), skal foretages direkte hos sådanne tredjeparter, og Greenland Escape Accommodation skal yde al rimelig bistand i den henseende.

 

19. Forsikring

19.1 Kunden anbefales at have og er ansvarlig for forsikring for at dække annullering, begrænsning og tab af bagage, personlige effekter og penge.

 

20. Databeskyttelse

20.1 Oplysningerne fra kunden kan behandles af virksomheden og / eller hotellet for de formål, det har meddelt til databeskyttelsesregistratoren. Ved at bekræfte reservationen accepterer Kunden denne behandling af oplysningerne.

 

21. Tvist

21.1 Disse vilkår skal fortolkes i overensstemmelse med grønlandsk lovgivning og Greenland Escape Accommodation, og Kunden underkaster de grønlandske domstole ikke-eksklusive jurisdiktion.

 

22. Internetfaciliteter

22.1 Internetfaciliteter leveres af tredjepartsleverandører. Hvor disse faciliteter er tilgængelige i Greenland Escape Accommodation, erkender Kunden, at der kan opstå forstyrrelse af forbindelsen uden forudgående varsel, og Greenland Escape Accommodation er ikke ansvarlig overhovedet for sådanne forstyrrelser. Kunden forpligter sig endvidere til ikke at anvende anlægget til noget bedragerisk formål eller i forbindelse med en lovovertrædelse og i strid med nogen licens der vil skadesløse Greenland Escape Accommodation og Selskabet mod ethvert krav, retssag, retsforfølgning eller retsforfølgning deraf.

 

23. Website Information

23.1 Greenland Escape kan ikke acceptere ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser og forbeholder sig retten til at annullere eller ændre arrangementer på websiden uden varsel.

 

24. Ophavsret

24.1 Indholdet af hver side på denne hjemmeside er Grønlands Escape.

Ingen del af vores hjemmeside kan gengives, vises eller genudgives i nogen form uden forudgående samtykke, medmindre der gives tilladelse til en bruger til at udskrive eller fotokopiere enkelte artikler eller hele sider fra vores hjemmeside, forudsat at dette kun er til personlig brug .

Skulle du have brug for yderligere oplysninger eller tilladelse til at bruge noget på dette websted, kontakt venligst Greenland Escape via e-mail connect@greenland-escape.com.

Oplysningerne på dette websted er givet i god tro. Brugen af oplysninger fra dette websted udelukkende udsættes for brugerens risiko. Greenland Escape er ikke ansvarlig for omkostninger, tab, udgifter eller skader (direkte eller indirekte, særlige, økonomiske eller finansielle), der måtte opstå ved brug af oplysninger, der findes på dette internetsted eller på et hvilket som helst andet internetsite, der er knyttet til det.